Wat is een billijke vergoeding en heb ik daar recht op?

Wat is een billijke vergoeding en heb ik daar recht op?

De werknemer heeft recht op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. In uitzonderlijke gevallen kan een werknemer naast de transitievergoeding ook een billijke vergoeding toegekend krijgen. De belangrijkste grondslag voor het toekennen van een billijke vergoeding is het ‘ernstig verwijtbaar handelen of nalaten’. 

Er kan sprake zijn van ernstig verwijtbaar handelen als bijvoorbeeld: 

  • de werknemer wordt weggepest door de werkgever;
  • de werkgever veroorzaakt een verstoorde arbeidsrelatie met als doel om de werknemer te ontslaan; 
  • de werkgever heeft de arbeidsovereenkomst opgezegd zonder de vereiste toestemming van het UWV.

De hoogte van de billijke vergoeding

De hoogte van de billijke vergoeding hangt voornamelijk af van de ernst van het verwijt dat de werkgever kan worden gemaakt en de zwaarte die de rechter aan dit verwijt toekent. Indien de rechter oordeelt dat de werkgever het echt te bont heeft gemaakt, zal er dus een hoge billijke vergoeding worden toegekend. 

De rechter zal dus per situatie beoordelen of er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, recht op een billijke vergoeding en wat de hoogte daarvan is. In tegenstelling tot de transitievergoeding voorziet de wet niet in een berekeningsmethode voor de billijke vergoeding. Ook is er geen maximumbedrag bepaald. 

Neem gerust contact op

Wordt u ontslagen of dreigt u ontslagen te worden en heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur voor advies en juridische bijstand tijdens de procedure.