Wanneer kan ik ontslagen worden?

Wanneer kan ik ontslagen worden?

Om een werknemer te mogen ontslaan moet de werkgever volgens de wet een goede reden hebben. Alleen bij een geldige reden mag de arbeidsovereenkomst worden beëindigd. U mag dus niet zomaar ontslagen worden.

Redenen wanneer u ontslagen kunt worden

Er zijn verschillende redenen waarom u ontslagen kunt worden, bijvoorbeeld omdat:

  • u niet goed functioneert.Tijdens functioneringsgesprekken of beoordelingsgesprekken kan dit naar voren zijn gekomen. Uw werkgever moet een aantal keren hebben aangekaart dat u niet naar behoren functioneert, zodat u de kans heeft om uw functioneren te verbeteren. U mag niet ontslagen worden omdat u ziek bent en daardoor niet goed functioneert.
  • u een arbeidsconflict heeft met uw werkgever. De arbeidsrelatie tussen u en uw werkgever is hierdoor verstoord en niet meer te herstellen. 
  • u vaak ziek bent en een andere functie of aangepast werk niet mogelijk is. 
  • u 2 jaar of langer arbeidsongeschikt bent. In die 2 jaar moet de werkgever samen met u er alles aan doen om u weer aan het werk te helpen. Deze inzet voor re-integratie moet ook aantoonbaar zijn. 
  • u verwijtbaar gedrag wordt verweten, zoals stelen, dronken op het werk komen, documenten vervalsen of werk weigeren zonder goede reden. Hiervoor kunt u door de werkgever op staande voet worden ontslagen.
  • er sprake is van een reorganisatie of andere bedrijfseconomische redenen om u te ontslaan. Hierbij kunt u denken aan een slechte financiële positie, organisatorische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of bedrijfssluiting. De werkgever is niet vrij te kiezen welke werknemer wel en welke werknemer niet ontslagen wordt, maar moet zich houden aan het afspiegelingsbeginsel. Aan de hand van het afspiegelingsbeginsel wordt vastgesteld welke werknemer voor ontslag in aanmerking komt. Het afspiegelingsbeginsel wordt in de praktijk niet altijd goed toegepast. 

Hierboven een aantal redenen voor ontslag, maar er zijn nog meer redenen waardoor u ontslagen kunt worden. Het is verstandig om te protesteren tegen het ontslag of het ontslag aan te vechten bij de rechter, omdat u vaak recht heeft op een transitievergoeding of een ontslagvergoeding. Let op: een procedure moet binnen twee maanden na het ontslag worden gestart. Maakt u daarom snel een afspraak voor een intakegesprek.

Neem gerust contact op

Orduseven-Semerci Advocatuur kan uw vragen beantwoorden en u verder adviseren tot het geschil met de werkgever is opgelost. Neem contact op voor een intakegesprek en laat u uitgebreid adviseren zodat u waar u aan toe bent.