Mijn werkgever wil dat ik kom werken, maar ik ben ziek. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Mijn werkgever wil dat ik kom werken, maar ik ben ziek. Wat zijn mijn rechten en plichten?

Als je ziek bent, hoef je niet te komen werken. Maar wat wordt er precies bedoeld met ‘ziek’? En wat als mijn werkgever toch wil dat ik kom werken? 

Als je je als werknemer ziek meldt, levert dat soms gedoe op. Als er een langdurigere uitval is of dreigt, kan er een conflictsituatie ontstaan. De rechten en verplichtingen van de werkgever en de werknemer botsen met elkaar waardoor de re-integratie kan stagneren. Een langdurige uitval kan arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, bijvoorbeeld minder loon tijdens het tweede ziektejaar. De belangrijkste verplichtingen tijdens ziekte staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast kunnen rechten en plichten geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst en CAO. Is er sprake van een arbeidsconflict als gevolg van een langdurige uitval en komt u er met uw werkgever er niet uit? Neem gerust contact op met Orduseven-Semerci voor juridisch advies.