Ik ben ziek geworden door mijn werk, kan ik mijn werkgever verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen?

Ik ben ziek geworden door mijn werk, kan ik mijn werkgever verantwoordelijk (aansprakelijk) stellen?

Als werknemer kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen voor uw schade. Heeft u letselschade opgelopen tijdens een bedrijfsongeval dan moet u aantonen (bewijzen) dat u het letsel (schade) heeft opgelopen tijdens uw werk. 

Wat speelt er mee om de werkgever aansprakelijk te kunnen stellen?

De medewerker die vergoeding van de schade wil, stelt tijdens een procedure dat de schade is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden. Mogelijk verweert de werkgever zich door te stellen dat er geen schade is of dat de schade niet bij de uitoefening van het werk is ontstaan. Het is dan aan de medewerker om te bewijzen dat de schade wel is ontstaan bij het werk. Blijkt dat er schade is geleden bij de uitoefening van de werkzaamheden, dan krijgt de werkgever de bewijslast. De werkgever moet namelijk aantonen dat hij zijn zorgplicht nakwam. 

Beroepsziekten

Bij beroepsziekten is – in tegenstelling tot letsel door bedrijfsongevallen – doorgaans sprake van langzaam intredende gezondheidsklachten. Hierdoor is de ontstaansoorzaak van die klachten achteraf niet altijd met nauwkeurigheid vast te stellen. Het is dan vaak niet duidelijk of de oorzaak überhaupt werkgerelateerd is.

Wie moet wat bewijzen? 

Om een werknemer bij beroepsziekten tegemoet te komen in zijn stelplicht en bewijslast, hanteert de Hoge Raad de zogenaamde ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  1. De werknemer dient te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat hij zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid.
  2. Daarnaast dient de werknemer te stellen, en bij betwisting aannemelijk te maken, dat hij lijdt aan een ziekte of gezondheidsklachten welke door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.
  3. De werkgever is dan aansprakelijk, op grond van het vermoeden dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Met deze omkeringsregel wordt het de werknemer gemakkelijker gemaakt om het verband tussen zijn gezondheidsklachten en zijn werk aan te tonen. De werknemer krijgt in beginsel het voordeel van de twijfel, indien hij aan de vereisten weet te voldoen.

Neem gerust contact op

Wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid bij letselschade of beroepsziekten neem dan gerust contact op voor juridisch advies.