Ik ben op staande voet ontslagen. Heb ik nog recht op een WW-uitkering?

Ik ben op staande voet ontslagen. Heb ik nog recht op een WW-uitkering?

Bij ontslag op staande voet bestaat in principe geen recht op een WW-uitkering. Als werkgever en werknemer na een ontslag op staande voet alsnog een vaststellingsovereenkomst sluiten, is het mogelijk een WW-uitkering met succes aan te vragen. Dan moet worden afgesproken het ontslag op staande voet in te trekken. Bent u op staande voet ontslagen neem dan contact op met Orduseven-Semerci Advocatuur