Verbintenissenrecht

Wat is verbintenissenrecht

Als partijen afspraken maken dan ontstaat er een verbintenis tussen deze partijen. Dit kan een mondelinge of een schriftelijke verbintenis zijn. Als er vervolgens een geschil ontstaat, wordt er gekeken naar wat partijen hebben afgesproken. Het is daarom belangrijk om de afspraken goed vast te leggen. De begeleiding van een advocaat bij het vastleggen van de afspraken kan essentieel zijn! Schakel daarom de advocaat van Orduseven-Semerci Advocatuur in bij het opstellen of onderhandelen over contracten.

Wat kunnen we voor je doen?

Heeft u te maken met een verbintenis die niet wordt nagekomen? Schakel dan onze verbintenissenrecht advocaat in. Wij weten waar u recht op heeft. Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u een beroep doen op onze advocaat!

Informatie

Bij een verbintenis ontstaan er verplichtingen die moet worden nagekomen door partijen, bijvoorbeeld het tijdig betalen van een geldbedrag, het vergoeden van schade of het leveren van een product. Als een van de partijen een verplichting niet nakomt, dan kan de andere partij nakoming vorderen of hij kan de overeenkomst ontbinden. In sommige situaties ontstaat ook het recht op een schadevergoeding. Wij kunnen u hierover adviseren of bijstaan in een procedure. In een kort geding kunnen wij nakoming eisen en in een bodemprocedure kunnen wij om de ontbinding van de verbintenis verzoeken.

Rechtsgebieden

 

Bezoekadres
Beurs-World Trade Center
Beursplein 37
3011 AA Rotterdam

Postadres
Postbus 30111
3001 DC Rotterdam
T: 010-845 08 32
F: 084-870 18 11
E: info@osadvocatuur.nl