Huurrecht

Wat is huurrecht

Het huurrecht regelt de verhouding tussen de huurder en de verhuurder. De rechten en plichten van beide partijen zijn wettelijk vastgelegd. Dit gaat bijvoorbeeld over zaken als onderhoud, onderhuur, huurprijsbescherming en de indexatie van de huurprijs. Als u een woning huurt kunt u met veel verschillende juridische kwesties te maken krijgen. Onze advocaat huurrecht is op de hoogte van uw rechten en kan daarom het beste resultaat behalen voor u.

Wat kunnen we voor je doen?

Orduseven-Semerci Advocatuur begeleidt huurders die die te maken hebben met een huurgeschil. Ook als u een rechtsbijstandsverzekering heeft kunt u een beroep doen op onze advocaat! Wij staan u bijvoorbeeld bij als u met een van deze situaties te maken heeft:

Gebreken aan het gehuurde

Wij staan u bij als de verhuurder de gebreken niet wil herstellen.

Huurprijs

Herziening van de huurprijs

Onderhuur

Opstellen huurovereenkomsten

In de huurovereenkomst legt u de gemaakte afspraken vast. Het is belangrijk om dit goed op te stellen, zodat u later kunt bewijzen wat uw rechten zijn.

Overlast

Optreden tegen overlast

Opzeggen van de huur

Als de verhuurder het gehuurde zelf wil gaan gebruiken vanwege dringend eigen gebruiken, moet hij aan een aantal voorwaarden voldoen.

Terugvorderen waarborgsom

De verhuurder betaalt de waarborg niet terug nadat de huurovereenkomst is beëindigd.

Huurovereenkomst

Wijzingen van afspraken in huurovereenkomst

Rechtsgebieden

 

Bezoekadres
Beurs-World Trade Center
Postbus 30111

Postadres
Postbus 30111
3001 DC Rotterdam

T: 010-845 08 32  
F: 084-870 18 11 
E: info@osadvocatuur.nl